News

Danish translation of open letter to Karina's guardian

Posted on February 5, 2014 at 3:15 PM

Kære Værge,

Vi skriver til dig, fordi vi er bekymrede for Karina Hansen. Vi er blevet oplyst om, at du er blevet udnævnt som værge for Karina Hansen og at hendes forældre har skrevet til dig med forespørgsel om, at hun får tilladelse til en ’second opinion’ fra en international ME-ekspert, Dr. Nigel Speight. Vi anmoder respektfult om, at du giver tilladelse til, at Karina Hansen bliver tilset af denne ekspert indenfor rimelig tid. Vi tror, at denne unge kvindes livskvalitet, og muligvis hendes liv, hviler på denne beslutning.

Vi forstår, at dét at blive udnævnt som værge for nogen med en så kompliceret sygdom kan være en vanskelig opgave. Vi har taget os tid til at undersøge nogle emner som er relevante for denne situation, og som kan være til nytte for dig når du skal tage stilling til denne situation.


1. Karina har ret til at få en ’second opinion’. Vi forstår det sådan, at man i Danmark har retten til en Second Opinion i sager som er alvorlige eller livstruende. Vi ved, at Karinas situation er alvorlig, da dette er klart bevist ved hendes symptomer og livskvalitet. (For at lære mere om svært syge ME patienter, besøg venligst http://www.stonebird.co.uk/symptoms.html Vi mener også, at hendes tilstand er livstruende. Sophia Mirza er et eksempel på en person som døde af ME efter fejlbehandling. Du kan læse mere om hende her: http://www.sophiaandme.org.uk/. Vi er vældige bange for, at hvis du ikke griber denne mulighed til at lade Karina blive tilset af eksperter, så vil hun møde en lignende skæbne. Du kan læse om rettigheder vedrørende ’second opinion’ på: http://www.who.int/entity/genomics/public/eu_declaration1994.pdf?ua=1 og på: http://books.google.com/books?id=iDa_qL--W_oC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=Denmark+patient+rights+second+opinion&source=bl&ots=yMxoL6ihEp&sig=AOnN0vIkEDHE3rcHeONNW8Olhek&hl=en&sa=X&ei=wVPtUrH1FpTYyQGmoIDIDQ&ved=0CEcQ6AEwAg#v=onepage&q=Denmark%20patient%20rights%20second%20opinion&f=true


2 . Vi har undersøgt mere om Karinas rettigheder som en EU-borger, og vi vil gerne dele denne information med dig. The European Consultation on the Rights of Patients, hvis formål var at definere principper og strategier for at fremme patientrettigheder, giver et eminent referencepunkt for at forstå Karinas rettigheder. Især relevante i Karinas sag er retten til at nægte behandling, retten til at skifte behandler, retten til familiens støtte under behandling, og retten til "grundig, retfærdig, effektiv og hurtig" svar på klager. Alle disse rettigheder står skrevet på denne side: http://www.who.int/entity/genomics/public/eu_declaration1994.pdf?ua=1


3. Et andet ledende princip, man brugte til at nedfælde disse vigtige sundhedslove, siger, at beslutninger for patienten bør tage hensyn til "kendt information, og i videst muligt omfang, hvad der kan formodes om patientens ønsker. " (Declaration on the Promotion of Patient’s Rights in Europe) Karina havde klare ønsker som hun bekendtgjorde inden hun blev fjernet fra sit hjem den 12. februar 2013. Hun sagde nej til GET (gradvist øgede træning) og CBT (kognitiv adfærdsterapi). Hun sagde også nej til at blive behandlet af Nils Balle Christensen. Karina valgte at give sine forældre fuldmagten over sig. Vær venlig at lytte til hvad de har at sige om deres datters ønsker. Vi er en gruppe mennesker fra forskellige lande som er gået sammen for at sikre, at Karinas rettigheder bliver respektret. Vi er upartiske og har ingen grund til at ønske noget andet end det, der er bedst for Karinas helbred. Vi vil offentliggøre dette brev, og vi vil også dele brevet som blev skrevet til dig fra Karina Hansens forældre (med deres fulde tilladelse).


Vi anmoder om, at du tager alle disse retningslinjer i betragtning, og at du som Karinas statsudnævnte værge sørger for, at hendes menneskerettigheder bliver overholdt. Venlig hilsen De ansvarlige for Justice For Karina Hansen

 

Categories: Campaign